0

اقتصاد ایران در راه هنـدی شدن

اگر بگویم در مسیر «به سمت هندی شدن» هستیم تعجب نکنید. در برخی مناطق شهر‌ها قیافه انسان‌ها هم دارد هندی می‌شود، چهره‌ها در اثر ضعف تغذیه مستمر که گرانی مواد غذایی به تدریج سبب می‌شود؛ و ظاهر به [...]

مدل‌های اقتصادی پروفسور محمدهاشم پسران

مدل‌های اقتصادی پروفسور محمدهاشم پسران http://www.talkinbusiness.net     منبع پروفسور محمدهاشم پسران مدرک لیسانس خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه سالفورد (انگلستان) دریافت کرد و مدرک دکترای خود [...]

تاثیر استراتژی شرکت های چندملیتی بر توسعه اقتصادی

بنام خداوند بخشنده مهربان مقدمــه ای بر  :  استراتژی های شرکت های چندملیتی چگونه شاخصهای اقتصادی را تحت تاثیرقرارمی دهند ؟ How MNE’s Strategies Affect Economic Indicators   به عقیده اقتصاد دانان، [...]